Viazi vinavyobingirika
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. (Kipindi hiki kilitangazwa Desemba 5, 2019.)