Kilemba cha Ajabu
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. Hadithi yetu ya leo ni "Kikimimi zukin" au "Kilemba cha Ajabu." (Kipindi hiki kilitangazwa Mei 23, 2019.)