Kwa nini mizizi ya mimea ya soba ina rangi nyekundu
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. Hadithi yetu ya leo ni "Kwa nini mizizi ya mimea ya soba ina rangi nyekundu."