Chumba kilichopigwa marufuku
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. Hadithi yetu ya leo ni "Miruna no zashiki" au "Chumba kilichopigwa marufuku." (Kipindi hiki kilitangazwa Novemba 21, 2019.)