Mwanasesere wa Fukusuke wa Furoya
Sikiliza simulizi za zamani za Japani. Hadithi yetu ya leo ni "Furoya no Fukusuke" au "Mwanasesere wa Fukusuke wa Furoya."