Gumzo: Majina ya Vimbunga
Tutazungumzia kinachozingatiwa katika kuvipa vimbunga majina, na kisha kumzungumzia mzee mmoja ambaye ni mwelekezi wa mazoezi ya viungo.