Ukumbi wa Jumapili

Ukumbi wa Jumapili

Kipindi cha kusoma barua zilizotumwa na wasikilizaji, ripoti pamoja na mahojiano mbalimbali.