Maoni yako

Maoni na ushauri wako utatumika kwa lengo la kuboresha tovuti na matangazo ya NHK WORLD, na yanaweza kuchapishwa ama katika tovuti yetu au kutangazwa katika vipindi vyetu. Vinginevyo, maoni na ushauri huo utakuwa ni taarifa ya siri na taarifa hizo hazitatolewa kwa mtu yeyote bila ya kukujulisha.
Tutafanya kila linalowezekana kushughulikia maoni yako, lakini tafadhali elewa kwamba, hatutaweza kufanya hivyo kwa kila kitu.
Kuhusu jinsi tunavyoshughulikia taarifa binafsi tunazokusanya kutoka kwako, tafadhali angalia “Sera kuhusu taarifa binafsi”.

Tafadhali jaza fomu hii:
Jina
Nchi / Eneo
Jiji
Anuani ya barua pepe- E-mail
Thibitisha anuani ya barua pepe (chapa tena)
Chombo unachotumia kusikiliza
Tafadhali chagua Kama umechagua redio ya FM/AM, tafadhali andika jina la kituo cha redio au frequensi. Kama umechagua redio ya setilaiti, tafadhali andika jina la setilaiti hiyo:
Mada
Ujumbe

Tafadhali hakikisha ujumbe wako kabla ya kubofya kitufe “Tuma”.