Maoni yako

Maoni na ushauri wako utatumika kwa lengo la kuboresha tovuti na matangazo ya NHK WORLD-JAPAN, na yanaweza kuchapishwa ama katika tovuti yetu au vijarida vyetu ama kutangazwa katika vipindi vyetu.
Kuhusu jinsi tunavyoshughulikia taarifa binafsi tunazokusanya kutoka kwako, tafadhali angalia “Sera kuhusu taarifa binafsi”.

Tafadhali jaza fomu hii:
Jina
Nchi / Eneo
Jiji
Anuani ya barua pepe- E-mail
Thibitisha anuani ya barua pepe (chapa tena)
Chombo unachotumia kusikiliza
Tafadhali chagua Kama umechagua redio ya FM/AM, tafadhali andika jina la kituo cha redio au frequensi. Kama umechagua redio ya setilaiti, tafadhali andika jina la setilaiti hiyo:
Mada
Ujumbe

Unayo haki ya kufuta jina na anuani yako ya barua pepe uliyoiandikisha kutoka kwenye rekodi zetu.
Tafadhali onyesha kwenye hii fomu kama unataka kufanya hivyo.
Kama ombi hilo halijapokelewa, data zako zitaendelea kuwepo kwa hadi miezi 24 kuanzia muda zilipowekwa na kisha kujifuta zenyewe.

Tafadhali hakikisha ujumbe wako kabla ya kubofya kitufe “Tuma”.