#42 ယူးကိစံကို ပေးမလို့ပါ။

လွယ်ကူသောဂျပန်စကား Easy Japanese

3မိနစ် 00စက္ကန့်
ထုတ်လွှင့်သည့်ရက် မတ်လ 9, 2019 ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မည့် နောက်ဆုံးရက် မတ်လ 31, 2025

ကိုယ် လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကို ရှင်းပြတဲ့အခါ ကြိယာရဲ့နောက်မှာ "tsumori desu" ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ဒါကြောင့် "watasu" (ပေးတယ်) ဆိုရင် "watasu tsumori desu" ဖြစ်ပါတယ်။ "ယူးကိစံကို ပေးမလို့ပါ" ဆိုရင် "yuuki-san ni watasu tsumori desu" ဖြစ်ပါတယ်။

အစီအစဉ်မိတ်ဆက်