ယှက်နွှယ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုများ
Culture Crossroads

ယှက်နွှယ်နေသော ယဉ်ကျေးမှုများ
Culture Crossroads

ယှက်နွှယ်နေသောယဉ်ကျေးမှုများတွင် ယဉ်ကျေးမှုများပေါင်းစုံရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာရသည့် ဇာတ်ကွက်ကို အခြေခံထားတဲ့ ပုံမှန်အစီအစဉ်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းကို နိုင်ငံခြားသားများ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပြထားသည်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် သဘာဝဘေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားရေးအပေါ် အကြံပေးထားသည်။