Piano dengan sistem senyap / Model makanan plastik

Paruh pertama programa ini menampilkan kisah di balik piano dengan sistem senyap, dikembangkan untuk orang-orang yang perlu berlatih secara senyap, yang kemudian melahirkan kategori baru alat musik senyap. Pada paruh kedua, kami hadirkan pajangan model makanan plastik di restoran yang terlihat seperti makanan sungguhan.

Transcript