2m00d
Bahaya dari "High-Touch Surfaces"
2m00d


Tersedia hingga 25 Mei 2021

Lindungi diri Anda dari virus korona dengan mengetahui risiko "High-Touch Surfaces", atau Permukaan Benda yang Sering Tersentuh. NHK bekerja sama dengan para ahli dalam sebuah eksperimen yang mengilustrasikan bahayanya.