داستان‌های ژاپنی - «تار عنکبوت» اثر آکوتاگاوا ریونوسوکه

این داستان بر یک جهان‌بینی بودایی استوار است که در آن آدم‌ها پس از مرگ پیوسته تناسخ می‌یابند. کسانی که بدترین رفتار را دارند در نهایت به جهنم می‌روند و بهشت مقصدی نهایی کسانی است که جانشان با تربیت زاهدانه روشن می‌شود. در این داستان، یک تصمیم ناگهانی و عجولانه بودا شاکیامونی به مردی در جهنم فرصتی غیرمنتظره می‌بخشد. آیا مرد می‌تواند از این فرصت نهایت استفاده را ببرد؟

نوشته‌ای از آکوتاگاوا ریونوسوکه، یکی از نویسندگان برجسته ادبیات مدرن ژاپن. آثار او حماقت انسان و معنای زندگی را زیر سوال می‌برد. طی صد ساله بسیاری از مردم این آثار را خوانده‌اند.