سرو کمتر خوراک‌های تهیه شده با تخم‌مرغ در غذاخوری دانشگاه

عنوان خبری که مطرح می‌کنیم: «سرو کمتر خوراک‌های تهیه شده با تخم‌مرغ در غذاخوری دانشگاه‌ها» است. این خبر در روز ۱۳ فوریه (۲۰۲۳) در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
鳥インフルエンザ(とりいんふるえんざ)tori-infuruenza
آنفلوانزای پرندگان
大学の食堂(だいがくの しょくどう)daigaku no shokudoo
غذاخوری دانشگاه

سرو کمتر خوراک‌های تهیه شده با تخم‌مرغ در غذاخوری دانشگاه‌ها