داستان‌های ژاپنی - «شایعه درباره آقای آئویاما» اثر کوداما: قسمت دوم

«شایعه درباره آقای آئویوما» یک نوشته دلچسب درباره معلم هنر این نویسنده در دوران مدرسه را‌هنمایی است‌. آقای آئویوما گرچه ظاهر دلنشینی نداشت، بنا به دلایلی بین شاگردانش محبوب بود. یک شایعه خاص درباره او با قوت سر زبان‌ها افتاد، اما فقط وجهه او را به عنوان یک معلم بهتر کرد. یک روز حقیقت پشت «آن شایعه» در مورد آقای آئویاما آشکار شد. او با یک معلم جوان ازدواج کرد. از آن عاشقانه‌های محل کار.

کوداما نویسنده داستان هم زمانی معلم بود و بسیاری از نوشته‌های شاعرانه او نیش‌دار و به شدت کنایه‌آمیز هستند. نوشته‌های او درباره خانواده و محله‌ای که در آن بزرگ شده است و تجربه‌های زندگی‌اش با خاطراتی که همه آدمها در زندگی دارند در هم آمیخته است. با خواندن این داستان، که یادآوری خاطرات دوران مدرسه را‌هنمایی اوست، طعم آن احساسات پرشور را بچشید.