زین و رکاب با طراحی نی با لاک ماکیه

این مجموعه زین و رکاب ساخته شده در قرن ۱۶ کاملا با لاک براق مشکی پوشیده شده و روی آن نقش های طلایی رنگ و درخشانی از ساقه و برگ نی دارد. این طرح های قدرتمند درک زیبایی شناسی آن دوره را که جنگ سالاران سامورایی درگیر نبردهای شدیدی برای جایگاه و قدرت بودند به بیننده منتقل می کند.