پلاک کوه فوجی از سوسوکه نامی کاوا

در این برنامه یک تصویر کلازون (نوعی لعاب) از کوه فوجی مربوط به قرن ١٩ را معرفی می کنیم. کلازون با چسباندن لعاب - نوعی شیشه- با استفاده از حرارت به سطح فلزی زیرین ساخته می شود. این اثر توسط سوسوکه نامی کاوا، یکی از مشهورترین هنرمندان کلازون ژاپن، برای نمایش در نمایشگاه اکسپوی جهان در سال ١٩٨۳ ساخته شد. تصویر کوه فوجی که از میان ابرها سربر آورده انگار که یکی از آرزوهای سوزان ژاپنی های آن زمان را نیز نشان می دهد.