ظرف نگهداری یادگار مقدس به شکل جواهر سوزان

این ظرف فلزی در قرن 13 میلادی ساخته شد تا یادگار مقدسی که باور بر آن است تراشه هایی از استخوان های بودای تاریخی باشد در آن نگهداری شود. ارتفاع آن بیش از 50 سانتیمتر است و شامل یک پایه به شکلی پیچیده است که قسمت شبیه به جواهر سوزان را نگه داشته است. ژاپنی ها باور داشتند که این یادگارهای مقدرس قدرت راندن شیطان و برآورده کردن آرزوهای مردم را دارند.

ظرف نگهداری یادگار مقدس به شکل جواهر سوزان