«دوازده ژنرال مقدس»

«دوازده ژنرال مقدس» نام یک مجموعه از مجسمه های بودایی است که در قرن 13 خلق شده است. این مجسمه ها که ریشه در هند دارند، نگهبانان مقدسی بودند که با یکدیگر و در تمام مدت از جهت های 12 گانه مختلف دفاع می کردند. هر کدام از آنها آنقدر ویژگی های فردی متمایزی دارند که تقریبا می توانند مجسمه هایی باشند که از یک انیمیشن بیرون آمده باشند.