«شعله» اثر اوئه مورا شوئِن

زنی با لباس کیمونوی سفید از پس زمینه ی سحرگاه ظاهر می شود. او زیباست اما چشمانش بی روح است و چیزی درباره او پشت بیننده را می لرزاند. اوئه مورا شوئِن، یک نقاش زن، تابلوی «شعله» (هونو) را در 1918 کشید. در مجموعه نقاشی های خالص و خوش رنگ او، این تابلو به عنوان اثری غیرعادی و متمایز دیده می شود.