کاسه بزرگ با نقش گل و پرنده «چینی ایماری، نوع کاکیه مون»
(Iroe kachoumon o-fukabachi)

کاسه ای با یک طرح روشن و رنگارنگ از گل و پرنده بر روی زمینه ی سفید. این شاهکاری از چینی «ایماری» نوع «کاکیه مون» است، نامی همه گیر که به شماری از انواع مختلف چینی صادراتی از بندر «ایماری» در قرون هفدهم و هجدهم اطلاق می شود. تولید ظروف چینی در ژاپن از زمان یورش هیده یوشی به کره و پس از اینکه سفالگران آورده شده به ژاپن، کائولین، ماده خام اولیه این صنعت را در کیوشو یافتند، آغاز شد. آنگاه آشوب تغییر سلسله در چین باعث شد صنعت در شرف تکوین چینی در ژاپن پا بگیرد. از یک سو، فناوری لعاب کاری رنگارنگ هنگامی که استادکاران چینی کشور چین به ژاپن فرار کردند، منتقل شد. از سوی دیگر، آن آشوب ها همچنین صادرات از چین را متوقف کردند. بازرگانان هلندی که تجارت آسیا در آن روزها را انحصاری کرده بودند، به جای چین، به سمت ژاپن آمدند و چینی ژاپنی را به جهان صادر کردند. این کاسه دوست داشتنی به خاطر دوره ای از آشوب های بزرگ تاریخی در جهان موجودیت یافت.