کاسه ای با طرح دُم جنبانک: سفال مینو با سبک نِزومی شینو
(Nezumi Shino Sekirei-mon Hachi)

یک کاسه ی گرد کم عمق و نامتقارن .... قسمت عظیمی از سطح کاسه به رنگ خاکستری است اما نقش یک پرنده به نام دُم جنبانک نشسته بر تخته سنگی در یک رودخانه ی جاری، به رنگ سفید روی کاسه دیده می شود. شیوه ی معمول ساخت این نوع سفال به این ترتیب بوده که نخست رنگ بر روی سفال مالیده می شده و سپس برای ایجاد طرح روی سفال قسمتهایی از رنگ پاک می شده است. اما در این مورد خاص، در هنگام رنگ آمیزی قسمتی از سفال بطور تصادفی بدون رنگ مانده بوده است. اتفاقا این قسمت رنگ نخورده به یک تخته سنگ شباهت داشته و به ایجاد این نقش فی البداهه منجر شده است. اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم میلادی در ژاپن دوره ی دگرگونی های اجتماعی شگرف ناشی از جنگهای مکرر و فعالیتهای اقتصادی پرتحرک بود و تمامی این عوامل به یک ظرافت طبع و زیبایی شناسی تازه منتهی شد. سبک سفالگری شینو که در ساختن این کاسه بکار گرفته شده است نمونه ای از سفال های آزاد و نامتقارن آن دوره است. اما در نهایت، سلیقه ها باردیگر دگرگون شد تا جایی که مردم حتی فراموش کردند که این نوع سفال در کجا ساخته می شده است. کشف دوباره ی کوره های سفالگری مینو جایی که خاستگاه سفالهای شینو بوده در قرن بیستم میلادی آغاز شد و امروز ما می دانیم که این کوره ها در هنر سفالگری آن دوره چه نقش بزرگی را بازی کرده اند.