هانیوا – مجسمه ی مقبره – مرد زره پوش
(Haniwa, Keiko no bujin)

هانیوا نوعی مجسمه ی سفالی توخالی است که در زمانهای باستان از گِلی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز ساخته میشده. نمونه های زیادی از این مجسمه ها در محل مقبره های تپه ای شکل متعلق به اربابان پرقدرت محلی کشف شده است که از قرن سوم تا پایان قرن ششم میلادی در ژاپن ساخته میشده اند. مجسمه های هانیوا به شکلهای گوناگون از خانه گرفته تا انسان ساخته میشدند و در ردیفهایی بر روی مقبره های تپه ای و یا در اطراف لبه های این تپه ها چیده میشدند. گفته میشود که قدمت مجسمه ی "جنگجو با زره که ایکو" به حدود قرن ششم میلادی برمیگردد. این مجسمه در استان گونما واقع در شرق ژاپن کشف شده است. زره و سلاحهای این جنگجو با دقت و ظرافت ساخته شده اند و ما می توانیم ببینیم که در آن روزها جنگجویان چگونه لباسهایی به تن میکرده اند. در میان هانیواهای فراوانی که کشف شده، این مجسمه ی جنگجو تنها مجسمه ای است که به آن لقب گنجینه ی ملی داده شده است. تصویر این مجسمه بر روی تمبر پست و همچنین بعنوان شخصیت های فیلمها و انیمیشنها مورد استفاده قرار گرفته است. چرا ژاپنیهای دوران باستان مجسمه های هانیوا را می ساختند و آنها را بر روی مقبره های تپه ای قرار میدادند؟ جنگجویی که زره که ایکو به تن دارد کیست؟ ما در این برنامه به داستان جنگجوی هانیوا می پردازیم که امروزه پس از سالها همچنان مردم ژاپن را شیفته ی خود میکند.