نقشه ی ژاپن توسط اینو تاداتاکا
(Nihon enkai yochizu)

نیهون انکای یو چیزو، یا نقشه ژاپن اثر اینو تاداتاکا، بر اساس نقشه برداری های اوایل قرن نوزدهم میلادی تهیه شده است. این نقشه ها به طور دقیق و به شکل تصاویر زیبایی طراحی شده اند و به رنگ های سبز و آبی کمرنگ و مانند آن در آمده اند و با رسم خطوط قرمز هماهنگی یکپارچه در آنها ایجاد شده است. اینو تاداتاکا، از سن 55 سالگی به مدت 17 سال، با پای پیاده طول و عرض ژاپن را پیمود تا از سراسر ژاپن نقشه برداری کند. دقت نقشه های او همچنین تا مقدار زیادی مدیون این نکته اند که وی نخستین نقشه بردار ژاپنی بود که اندازه گیری های روی زمین را با مشاهدات نجومی ترکیب کرد. اینو، نقشه برداری را به صورت شخصی و به عنوان یک شهروند عادی آغاز کرد اما پس از جلب اعتماد حکمرانان دولتی، در آخر فعالیت های او به یک پروژه دولتی تبدیل شد. نقشه های او برای سال ها مورد استفاده بودند و از آنها به عنوان مبنای نقشه های مدرن بر اساس فنون مدرن نقشه برداری استفاده شد.