کایتای شینشو یا کتابی در باره ی کالبد شناسی غربی
(Kaitai Shinsho 解体新書)

داستان این قسمت، ما را به شهر ادو در اواخر قرن هیجدهم میلادی میبرد، شهری که امروزه بعنوان توکیو شناخته میشود. در آن زمان، یک گروه از پزشکان کتابی را بدست آوردند که به زبان هلندی نوشته شده بود. مطالب این کتاب در باره ی اعضای داخلی بدن انسان است، با آنچه که از طریق پزشکی باستانی چینی به ژاپن منتقل شده بود و باور میشد، کاملا تفاوت داشت. این پزشکان که از دیدن این اطلاعات شگفت زده شده بودند با کالبد شکافی، درستی مطالب و تصاویر کتاب را تایید کردند. آنها سپس تصمیم گرفتند تا کتاب را از زبان هلندی به ژاپنی ترجمه کنند. تلاش آنها شبیه به این بود که "با قایقی که نه پارو دارد و نه سکان، راهی اقیانوس شده باشند". حاصل این تلاش یک مجموعه کتاب 5 جلدی بود به نام "کایتای شینشو- نوشته های جدید در کالبد شناسی" که تدوین آن 3 سال و نیم بطول انجامید. این نخستین کتاب کالبد شناسی غربی بود که بطور گسترده در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه به تلاش پرشور این افراد برای دستیابی به دانش جدید در دورانی اختصاص دارد که ارتباط با جهان خارج بشدت کنترل میشد. این وقایع، حدود یک قرن پیش از زمانی روی داد که ژاپن بالاخره درهایش را به روی جهان گشود.