چایخانه روکوسوآن
(Rokusoan)

چایخانه سنتی روکوسوآن که در باغِ موزه ملی توکیو قرار دارد، قرن هفدهم میلادی در شهر نارا ساخته شد. این چایخانه به دلیل زیبایی اش، به عنوان یکی از برجسته ترین چایخانه های نارا شهرت یافت. سپس در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، زمانی که این چایخانه به حال خود رها شده بود، برای نجات از ویران شدن آن، به موزه ملی توکیو منتقل شد. قطعات ساختمان چایخانه از هم جدا و از راه دریا با کشتی به توکیو فرستاده شدند، اما کشتی در میانه ی راه دستخوش طوفان شد و در هم شکست. اما قطعات ساختمان چایخانه به هر ترتیب، از دریا گرفته و روی هم سوار شدند. در جریان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از آتش سوزی و ویرانی در اثر حمله های هوایی، قطعات این ساختمان یک بار دیگر پیاده و پس از پایان جنگ روی هم سوار شدند. این چایخانه کوچک است و سازه ی بسیار ساده ای دارد، اما در سادو یا مراسم سنتی چای ژاپنی، چایخانه یک فضای ویژه است که میزبان و مهمانان او می توانند به سادگی در آن به آرامش دست پیدا کنند و با صرف یک پیاله چای، از صمیم قلب با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در هر یک از جزئیات دقیق این چایخانه، می توان احساسات سازنده آن را درک کرد. تعداد زیادی چایخانه مانند این، از گذشته تا به امروز در بین نسل ها انتقال پیدا کرده و ارج نهاده شده اند.