موج عظیم در ساحل کاناگاوا - اثر کاتسوشیکا هوکوسای
("Katsushika Hokusai "Kanagawaoki Namiura)

این اثر هنری مشهور ژاپنی در اواخر قرن نوزدهم میلادی بر روی هنر مدرن غربی تاثیر بسزایی گذاشت. در دورانی که ژاپن درهای خود را به روی جهان گشود، تعداد زیادی از آثار هنری ژاپنی کانون توجه قرار گرفت. حتی در دوره ای که درهای ژاپن به روی جهان بسته بود نیز، هنرمندان ژاپنی با منابع محدودی که در اختیار داشتند به مطالعه ی هنرهای غربی می پرداختند. این چاپ چوبی اثر هوکوسای نیز بازتابی است از آنچه این هنرمند از مطالعه ی هنر غرب به دست آورده است. ما در این برنامه با توجه به این اثر هنری که امواج و کوه فوجی را به تصویر می کشد، به بررسی تلاش همیشگی هنرمندان شرق و غرب برای دستیابی به گونه های جدیدی از زیبایی می پردازیم.