آمادگی در برابر بلایا، گام های اولیه
چطور می توانیم درباره چگونگی آمادگی در برابر بلایا در ژاپن اطلاعات کسب کنیم؟ این بار مردمی از میانمار که ساکن توکیو هستند برای ما سوالی فرستادند. کین اِیگه از بخش برمه ای ان اچ کی ورلد تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. اول، او به یک صومعه می رود که میانماری های ساکن ژاپن در آن جمع می شوند. در کنار آنها، او به یک مرکز می رود که بازدیدکنندگان می توانند آنجا مقابله با بلایا را یاد بگیرند و در شبیه سازی زلزله شرکت کنند. آنها در این مرکز چه یاد می گیرند؟ این گروه همچنین شاهد بازدید یک کارشناس از صومعه برای بررسی آمادگی علیه آتش سوزی و زلزله است. این کارشناس چه مشکلاتی پیدا می کند و چه توصیه هایی برای آنها دارد؟
سخنرانی درباره آمادگی در برابر بلایا برای مردم میانمار در یک صومعه بودایی در توکیو
مردم درحال تجربه کردن یک زلزله مصنوعی
تمرینی برای استفاده از کپسول آتش خاموش کن
شرکت کنندگان در این مانور