غذاهای تاراکو در ژاپن
برنامه ی «شما و ژاپن» به پاسخ دادن به سوالات شنوندگان ما درباره ژاپن اختصاص دارد. این بار سوالی از ای کیونگ جو را پاسخ می دهیم؛ زنی که در سئول پایتخت کره جنوبی زندگی می کند. او می گوید که کوفته برنجی تاراکو که در ژاپن خورده بود خیلی خوشمزه بوده و دوست دارد حتما درست کردن آن و غذاهای دیگر تاراکو را یاد بگیرد. این برنامه اولین بار روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ پخش شد.
تاراکو تخم نمک زده شده ماهی پالاک آلاسکاست. این ماهی هم خانواده ی ماهی روغن است.
شین اوئیسو گوینده بخش کره ای در حال خوردن یک کوفته برنجی تاراکو
یومیکو اوکون استاد تهیه اونیگیری درباره نحوه درست کردن کوفته های برنجی تاراکو می گوید.
چگونگی پختن پاستای تاراکو را هم یاد گرفتیم که یک غذای بسیار محبوب است.