کانپیو
«توکیوی لذیذ» برنامه ای است که مواد غذایی ژاپنی متنوع موجود در بازارهای مواد غذایی توکیو از جمله بازار تویوسو را معرفی می کند. در این قسمت روی «کانپیو» تمرکز می کنیم که یک غذای فرآوری شده است که در ژاپن اختراع شده است. ظاهرش شبیه نوعی رشته تخت سفید رنگ است و در سس سویا و شکر جوشانده می شود تا در رول های سوشی استفاده شود. در این برنامه با کانپیو، یکی از ستون های اصلی غذاهای ژاپنی آشنا شوید.این برنامه اولین بار ۵ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.
کشاورزان کدوهای قلیانی را داخل اتاق می آورند و آنها را آویزان می کنند تا خشک شوند.
ساسکیا تولن گزارشگر NHK WORLD-JAPAN از یک مغازه عمده فروشی خشکبار دیدن می کند.
یک کدوی قلیانی که برای تولید کانپیو تراشیده می شود تا ضخامت آن به سه میلیمتر برسد.
گوشت گاو توچیگی گریل شده با تزئین کانپیو و پیاز