بادمجان
برنامه توکیوی لذیذ طیفی از مواد غذایی که در بازارهای این شهر از جمله تویوسو یافت می شود معرفی می کند. در این قسمت روی بادمجان تمرکز می کنیم که در ژاپنی به آن ناسو می گویند. سبزی ای که نقش مهمی در رژیم غذایی ژاپن ایفا می کند. در طول سالیان ژاپن تعداد زیادی از انواع مختلف محلی بادمجان را کشت داده است که هر کدام مناسب اقلیمی است که در آن رشد می کند. استان نیگاتا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برنج ژاپن شناخته می شود. علاوه بر آن، منطقه کشت بادمجان این استان هم یکی از بزرگترین ها در کشور است. به استان نیگاتا می رویم و می بینیم تا با علاقه و عشق ژاپنی ها به بادمجان آشنا شویم.
انواع مختلفی از بادمجان در بازار تویوس وجود دارد.
بادمجان «یاکی ناسو» می تواند تا ۳۰ سانتیمتر بزرگ شود، آنقدر که روی بوته تقریبا به زمین می رسد.
بادمجان سبز، «ساساکامی ناسو» یک گونه کمیاب و ارزشمند است.
کشاورزاان عاشق انواع غذاهای درست شده با بادمجان هستند.