لیمو ترش
برنامه «توکیوی لذیذ» طیف متنوعی از مواد غذایی موجود در بازارهای این شهر را معرفی می کند، چه در تسوکیجی، که سالها به عنوان «آشپزخانه توکیو» معروف بود، و چه در بازار جایگزین آن، تویوسو. در این قسمت، درباره لیمو ترش صحبت می کنیم، میوه مرکباتی که در آشپزی تمام دنیا استفاده می شود. لیموهای هیبرید در ژاپن با مرکبات بومی مثل یوزو و میکان پیونده داده شده اند. هیروشیما بیشترین لیمو را در ژاپن تولید می کند. خواهیم دید که چطور مردم ژاپن از این میوه مراقبت کرده و آن را در آشپزی استفاده می کنند. این برنامه قبلا روز ۲۷ مارس ۲۰۲۰ پخش شده بود.
انواع مختلف لیمو را می توان در بازار تویوسو پیدا کرد.
گزارشگر NHK WORLD-JAPAN کایلین فالز در برداشت لیمو کمک می کند.
باغداران لیمو ترش در این منطقه برای بهبود طبیعی خاک تلاش می کنند.
سبزیجات سرخ شده با لیمو