داستان های ژاپنی

داستان های ژاپنی

این برنامه آثار با کیفیت ادبیات ژاپنی برای کودکان و یک سری داستان های کوتاه برای بزرگسالان را با هدف به اشتراک گذاشتن احساسات و حساسیت های ویژه جامعه ژاپن به شنوندگان خود معرفی می کند.