تیز و برنده در توکیو - جرمی اسکودرو
فرهنگ نامه مشاغل روی زندگی خارجی هایی تمرکز می کند که در ژاپن کار می کنند. در این قسمت، با جرمی اسکودرو فرانسوی آشنا می شویم که در یک فروشگاه در توکیو چاقوهای آشپزخانه ای می فروشد که بیش از یک صد سال تاریخچه دارند. این برنامه اولین بار ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
جرمی اسکودرو ۳۰ ساله از سال ۲۰۱۶ در قسمت چاقوهای آشپزخانه یک فروشگاه بسیار با سابقه لوازم آشپزی در توکیو مشغول به کار بوده است.
این فروشگاه بیش از ۱۰۰۰ چاقو با شکل ها، وزن ها و جنس های مختلف دارد. جرمی به دقت به نیازهای مشتریان گوش می دهد تا بهترین چاقو را برای آنها انتخاب کند.
این فروشگاه خدمات تیز کردن چاقو هم ارائه می دهد. جرمی با چاقوهای مغازه این کار را تمرین می کند تا مهارتش را بالا ببرد.