عشق یک پرورش دهنده اسب به خانواده اش
فرهنگ نامه مشاغال روی زندگی خارجیان شاغل در ژاپن تمرکز می کند. در این قسمت، به یک پیست اسب دوانی در استان کوچی می رویم تا با جردی براوو، یک پرورش دهنده ونزوئلایی اسب که سخت برای تربیت اسب ها و تامین خانواده اش در کشور زادگاه خود تلاش می کند آشنا شویم. این برنامه اولین بار ۱ ژوییه پخش شده است.
جردی براوو ۳۲ ساله از سال ۲۰۱۹ به عنوان پرورش دهنده اسب در استان کوچی مشغول به کار بوده است.
آکیاما مامی (راست) رئیس تیم پرورش اسب است. او خودش را وقف براوو (چپ) کرده تا مطمئن شود حمایت لازم را دریافت می کند.