باریستایی که همیشه به پیشرفت فکر می کند
در این برنامه با یک زن کره ای آشنا می شویم که در کافه یک هتل در توکیو به عنوان سرباریستا انواع قهوه و اسپرسو را آماده می کند. فرهنگ نامه مشاغل؛ دریچه ای به زندگی مردم سراسر جهان که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این برنامه اولین بار ۶ مه ۲۰۲۱ پخش شده است.
وو یونگجو ۳۶ ساله از سال ۲۰۱۷ سرباریستای کافه ی هتلی در منطقه شیبویا بوده است. شیبویا در فرهنگ جوانان توکیو مرکز مد و گرایش های نو است.
مهمترین قدم قبل از باز کردن کافه تعیین طعم اسپرسوی روز است. شرایط دانه ها هر روز بسته به دما و رطوبت تغییر می کند. بنابراین، تنظیم عصاره گیری قهوه مهم است.
با حرکات ظریف بازویی که شیرجوش را نگه داشته، شیر کف دار طرح یک برگ زیبا را روی سطح قهوه ایجاد می کند. این هنرنمایی روی لاته یا لاته آرت نام دارد.
کومینامی آیا مدیر برنامه ریزی خدمات غذا و نوشیدنی در این هتل است. یونگجو با تشویق آیا تصمیم گرفت در کارهای آماده سازی و افتتاح این کافه مشارکت کند.