برای عشق زندگی و هالتر
در این برنامه با یک مرد یونانی ملاقات می کنیم که مدیر یک کارخانه تولید تجهیزات وزنه برداری است. فرهنگ نامه مشاغل، پنجره ای به زندگی مردم سراسر جهان که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این برنامه اولین بار ۷ آوریل ۲۰۲۱ پخش شده است.
آناستاسیوس پاپاس، ۳۷ ساله اهل یونان از سال ۲۰۱۰ در کارخانه هالترسازی در منطقه سومیدا توکیو مشغول بوده است.
آناستاسیوس یک وزنه به وزن ۶۰ کیلوگرم را بلند کرد. آناستاسیوس در واقع در قدیم یک وزنه بردار بوده است. او در سال ۲۰۰۳ در مسابقات قهرمانی یونان نفر دوم شد.
اوئه ساکا تاداماسا، صاحب و مدیرعامل شرکت است. او برای کار به یونان سفر کرد و با آناستاسیوس که به عنوان داوطلب بازی های وزنه برداری آشنا شد. این دو نفر به زودی با هم ارتباط برقرار کردند و دوست شدند.
آنها از سراسر دنیا برای وزنه های هالتر سفارش دارند. آناستاسیوس به کار خود اعتماد زیادی دارد و به کیفیت محصولات خود و تیم خود که با مهارت و تجربه زیادی تولید می کنند افتخار می کند.