به دنبال بهترین تیم بودن
برنامه «فرهنگ نامه مشاغل» دریچه ای به زندگی مردمی است که از گوشه و کنار دنیا به اینجا آمده اند و ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این بار روی بیجایا آچاریا از نپال تمرکز می کنیم که به عنوان مدیر یک رستوران و بار سبک ژاپنی موسوم به «ایزاکایا» کار می کند.این برنامه اولین بار ۱۲ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.
بیجایا آچاریا مدیر یک رستوران و بار سبک ژاپنی در گینزا، یکی از مشهورترین محله های تجاری در مرکز توکیو است.
بیجایا در حال کباب کردن یاکیتوری یا سیخ های مرغ که یکی از غذاهای ویژه این بار است.
کاتو کوتا بیجایا را که اولین کارمند غیر ژاپنی در شرکتش است حمایت می کند.
بیجایا و کارکنان تیم او از سوی گرداننده این رستوران جایزه بهترین کار گروهی را دریافت کرده اند.