زندگی در کنار خرس ها
در این برنامه زنی از بریتانیا را می بینیم که کارش تحقیق و حفاظت از خرس های سیاه آسیایی وحشی در ژاپن است. برنامه فرهنگ نامه مشاغل پنجره ای به زندگی افرادی از سراسر دنیا است که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند.
آملیا جویس هایورنز ۲۴ ساله است. کار او تحقیق و محافظت از خرس های وحشی در شهر کاروئیزاوا در استان ناگانو است.
آملیا از سال ۲۰۱۹ در سازمان غیرانتفاعی به نام «مرکز تحقیقات حیات وحش پیکیو» کار کرده است. این مرکز از سوی دولت محلی مامور شده است تا شرایط زندگی این خرس ها را بررسی کند.
نیمه شب، آملیا و هم گروهیش در گشت شبانه خود این خرس های قلاده دار را با استفاده از تجهیزات تله متری (دستگاه های جمع آوری اطلاعات از راه دور) پیدا می کنند. این مرکز در حال حاضر حرکات حدود ۴۰ خرس را زیر نظر دارد.
در این مرکز دو سگ هم وجود دارند. «سگ های خرسی» تعلیم دیده اند تا بتوانند با بو خرس ها را از هم تشخیص دهند و آنها را به داخل جنگل هدایت کنند.