مربی درامز از کامرون
ما به یک نوازنده کامرونی درامز سر می زنیم که در یک مدرسه موسیقیی در قلب توکیو کار می کند. برنامه فرهنگ نامه مشاغل پنجره ای به زندگی افراد سراسر دنیا است که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند.
ووآسی ونسان جونیور در یک مدرسه موسیقیی در شیبویا معلم درامز است. او توضیح و تدریس تئوری پیچیده موسیقی را کنار گذاشته و هنرآموزانش را تشویق می کند تا به طور طبیعی ریتم را با حرکات بدنشان یاد بگیرند.
ووآسی مشغول تولید افکت های صوتی جدید با الهام از موسیقی سنتی آفریقا بوده است. او در گروه خودش شامیسن هم می نوازد که یک ساز زهی سنتی ژاپنی است.