زن ویتنامی که برای توسعه مرکز شهر توکیو کار می کند
با یک زن متولد ویتنام آشنا می شویم که در حال کار برای توسعه بیشتر در منطقه شیبویای توکیو است. فرهنگ نامه مشاغل، پنجره ای به زندگی افراد سراسر دنیا است که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این برنامه اولین بار روز ۱۴ کتبر ۲۰۲۰ پخش شده است. این برنامه اولین بار روز ۱۴ کتبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
شرکتی که دوان له های گوک برای آن کار می کند یکی از پیشتازان در زمینه برنامه ریزی شهری ژاپن است. شیبویا، جایی که دفتر او در آنجا واقع است در حال حاضر تحت یک پروژه عظیم بازسازی و توسعه است.
دوان در حال هدایت یک جلسه. او در پروژه ساخت یک مرکز اطلاعات جدید برای گردشگران در مقابل ایستگاه شیبویا مشغول است.
دوان در کنار رئیس تیم خود. او عمدا کارهای دشوار را به دوان محول می کند.
دوان در حال اشاره به یک تابلوی دیجیتال عظیم در شیبویا که در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. دوان و گروه او مسئول مدیریت عملیات و محتوای نمایش داده شده روی این نمایشگر هستند.