پشتیبانی از تمرین ورزشکاران نابینا در لائوس
برنامه «در کنار هم» به مردان و زنان ژاپنی می پردازد که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و برای حل مشکلات مختلف با مردم محلی کار می کنند. در این برنامه هانه هیرویوکی را معرفی می کنیم که ورزشکاران دو و میدانی دارای معلولیت را در کشور لائوس در جنوب شرق آسیا مربی گری می کند. هانه که خودش در بازوی چپ دچار نقص عضو است یک ورزشکار معلول بوده است. از سال ۲۰۱۵ او در لائوس زندگی کرده و تلاش کرده است تا ورزشکاران روشندل را به رقابت های جهانی برساند. (این برنامه اولین بار ۲ ژوئیه ۲۰۲۰ پخش شده است.)
هانه هیرویوکی در حال هدایت یک دونده دچار نقص بینایی به او آموزش می دهد چطور با هر قدم بدنش را حرکت دهد.
هانه هیرویوکی
بونفت تپتیدا یکی از ورزشکارانی است که تحت هدایت هانه تمرین می کند.