غلبه بر کووید-۱۹: فیلیپین
ویروس کرونا در سراسر جهان مشغول به بار آوردن خرابی است. این ویروس معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و بعضی ها به دلیل مشکلات مالی که از شروع این همه گیری جهانی متحمل شده اند در تهیه غذای روزانه خود نیز دچار مشکل شده اند. در فیلیپین، یک سازمان غیردولتی ژاپنی علی رغم وجود خطر ابتلا به ویروس، به فعالیت برای کمک به خانواده های نیازمند ادامه می دهد. روی یک عضو ژاپنی و یک محلی در این گروه تمرکز می کنیم که به رغم محدودیت های زیاد بسته های امدادی را به افراد نیازمند می رسانند.
ICAN (شبکه بین المللی اقدام برای کودکان) واقع در ژاپن در زمان همه گیری جهانی کرونا به ارائه کمک های امدادی به خانواده های کم درآمد ادامه می دهد.
فوکوتا هیرویوکی رئیس شعبه ICAN در فیلیپین است.
ماریدیتا موندارس، عضو بومی، درکنار حرفه پرستاری، در فعالیت های «آی کن» نیز شرکت می کند.