دوربین های فیلمبرداری مینیاتوری
پشت صحنه محصولات و اختراعات موفق ژاپن؛ این برنامه «اختراعات برتر ژاپن» است. این بار، به دوربین های ویدیویی نگاهی می اندازیم که در سراسر جهان استفاده می شوند. در سال ۱۹۸۹، یک شرکت ژاپنی کوچکترین و سبکترین دوربین فیلمبرداری دنیا را که به طول یک پاسپورت ژاپنی بود ساخت. این دوربین به مردم سراسر دنیا کمک کرد خاطرات ارزشمند خود مثل رشد فرزندان یا روزهای مهم زندگیشان را ثبت کنند. در این برنامه به داستان جالب در پس خلق این دوربین ها می پردازیم.
این دوربین که در سال ۱۹۸۹ عرضه شد در آن زمان کوچکترین و سبک ترین دوربین فیلمبرداری دنیا بود.
این دوربین به طول یک پاسپورت ژاپنی بود.
ناکاگاوا کاتسویا، عضوی از تیم طراحی این محصول
دوربین های فیلمبرداری مینیاتوری روز به روز کوچک تر و کوچک تر می شوند.