نان پزهای خانگی
داستان های خارق العاده و رازهای پنهان در پس خلق محبوب ترین و جالب ترین اختراعات ژاپن: در این قسمت از برنامه «اختراعات برتر ژاپن» نان پزهای خانگی را معرفی می کنیم. این نان پزها که اولین بار در ۱۹۸۷ روانه بازار شدند به شما اجازه می دهند به سادگی با اضافه کردن مواد و فشردن یک دکمه در خانه نان تازه طبخ کنید. با بیش از ۱۰ میلیون واحد ارسال شده به ۲۶ کشور و منطقه، این دستگاه ها در سراسر دنیا محبوب بوده است. این بار، داستان کمتر شنیده شده سه سال طاقت فرسا برای اختراع این دستگاه را خواهیم شنید.
مدل هایی از نان پزهای خانگی جدید
اولین مدل نان پز خانگی
قرص نان تازه پخت شده با اولین مدل نان پز خانگی
واتانابه کویومی، که در شرکت مبدع این دستگاه ها کار می کند