زندگی با بلایای طبیعی
در ژوئیه ۲۰۲۰، استان کوماموتو درمنطقه کیوشو در غرب ژاپن بارندگی های سنگینی را تجربه کرد. سیل رود کوما که از مناطق کوهستانی عبور می کند ۴۶۰۰ خانه را به کلی یا تا حدی تخریب کرد و ۶۵ نفر جان خود را از دست دادند. پیشرفت آهسته در کار بازسازی ساکنان این مناطق را نسبت به آینده شان مردد کرده است. این برنامه به زندگی کسانی نگاه می کند که در مناطق آسیب دیده زندگی می کنند. این برنامه اولین بار ۱ فوریه ۲۰۲۲ پخش شده است.
منطقه کونوسه از روستای کوما به شدت در سیل آسیب دید. بیش از ۳۰۰ نفر روستایی هنوز در خانه های موقت ده ها کیلومتر دورتر از خانه هایشان زندگی می کنند.
رودخانه کوما ۱۱۵ کیلومتر طول دارد. بخش های بزرگی از حوزه آن توسط سیلاب تخریب شده است.
در حالی که ساکنان کونوسه امیدوارند خانه هایشان را بازسازی کنند، اداره شهرداری گزارشی ارائه داده که تخمین می زند زمان لازم برای اجرای اقدامات کنترل سیل پنج تا ده سال به طول می انجامد.