اقلیت جنسیتی بودن در یک شهر کوچک
فوجیا آمی که خود را +LGBT می داند نمی خواهد مرد یا زن نامیده شود و هیچ حس عاطفی یا رمانتیکی به دیگران ندارد. بعد از چند سال کار به عنوان «زن» در توکیو فوجیا دیگر نمی توانست تظاهر کند و به شهر کوچکی در غرب ژاپن رفت. او که ترجیح می دهد به جای جنسیت با دیگران بر اساس شخصیتش مراوده کند راه خودش را برای زندگی در شهر کوچکی که هویت جنسیتی سنتی هنوز در آن قوی است پیدا می کند. این برنامه اولین بار ۴ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شده است.
فوجیا آمی به یک آگهی شغلی در اینترنت برخورد و تصمیم گرفت به استان شیمانه برود.
او که به عنوان یک کارمند سخت کوش در دفتر شهرداری کار می کند آرام آرام شروع کرد به برملا کردن هویت جنسیتی خود به همکاران و مدیرانش.
فوجیا که می خواهد جزوی از فعالیت های شهر باشد توسط محلی ها پذیرفته شده اما گاهی برای آنها سخت است که دیدگاه فوجیا را به عنوان یک اقلیت جنسیتی بفهمند.