در کنار بیماران خارجی
در شهر ناریتا در استان چیبا در شرق ژاپن یک بیمارستان هست که تعداد زیادی بیمار خارجی دارد. در سال ۲۰۱۹، این بیمارستان ۴۵۰۰ بیمار خارجی از بیش از ۵۰ کشور و منطقه داشته است. بسیاری از این بیماران مشکلاتی دارند، ممکن است به صورت غیرقانونی در ژاپن باشند و یا نتوانند هزینه بیمارستان خود را بپردازند. دکتر آساکا تومومی به عنوان رابط اصلی با بیماران خارجی در این بیمارستان کار می کند. او هر چه بتواند انجام می دهد تا مطمئن شود افراد نیازمند درمان می شوند. ما او را دنبال می کنیم در حالی که تلاش می کند علی رغم تمام مشکلات راهی به جلو پیدا کند. این برنامه اولین بار در ۵ ژانویه ۲۰۲۱ پخش شده است.
آساکا، دکتری که بیماران خارجی مضطرب و غریب را درمان می کند با اشتیاق می گوید: اگر من آن ها را مداوا نکنم پس چه کسی این کار را بکند؟
دکتر آساکا تومومی به عنوان رابط اصلی با بیماران خارجی اینجاست.
تومومی می خواهد در کنار بیمارانی که مداوایشان می کند باشد. اما نیت خیر به تنهایی کافی نیست. او باید با واقعیت ها هم مواجه شود.