یک تکیه گاه برای برزیلی های ژاپن
تعداد خارجیان شهر ایزومو در استان شیمانه به دلیل طرح های گسترش یک شرکت تولیدی به سرعت افزایش یافته است. اما مناقشه آمریکا و چین بر تجارت اثر منفی گذاشته و درآمد کارگران به شدت کم شده است. اینجا کسی هست که بشود به او تکیه کرد. او یک مرد برزیلی ژاپنی تبار است که با لقب «پایزون» (یا big daddy) شناخته می شود و ۳۰ سال است که در ژاپن زندگی می کند. تلاش های خستگی ناپذیر این مرد را برای ساختن پل های با مستحکم بین برزیل و ژاپن دنبال کنید. این برنامه اولین بار ۳ نوامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
تاکینامی سرجیو، «پایزون» (بیگ ددی) (راست)
علاوه بر اداره یک رستوران برزیلی و یک گروه غیرانتفاعی، پایزون روزهای خود را به حمایت از دوستان برزیلی اش و عمیقتر کردن درک متقابل بین آنها و محلی های ژاپنی صرف می کند.
خانواده یندو فابیو که شغل خود را در کارخانه از دست داده و باید دوباره کار پیدا کند. آنها چهار سال پیش به ایزومو آمدند و امیدوار بودند بتوانند اینجا زندگی کنند.
بعد از حدود شش ماه جستجوی ناموفق به دنبال شغل، یندو فابیو تصمیم گرفت از ژاپن برود. پایزون رفتن بیش از ده خانواده دیگر را به چشم دیده بود.