یک زوج، یک شهر و یک روزنامه
یاواتاهاما در استان اهیمه یک شهر بندری است که ۳۵ هزار نفر جمعیت دارد. این شهر برای خودش یک روزنامه دارد به نام «یاواتاهاما شیمبون». این روزنامه اولین بار در سال ۱۹۲۶ منتشر شد و حدود یک قرن به چاپ ادامه داده است. افرادی که اکنون این روزنامه را در می آورند یک زن و شوهر هستند:‌ ماتسویی کازوهیرو ۵۹ ساله و جونکو ۶۰ ساله. ساکنان شهر مقالات این روزنامه را بسیار دوست دارند اما این زوج تصمیم گرفتند که عمر بلند این روزنامه را به پایان برسانند. این برنامه آخرین ماه از عمر این روزنامه کوچک را دنبال می کند. این برنامه اولین بار در ۶ اکتبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
شماره آخر «یاواتاهاما شیمبون» که ۹۴ سال همراه شهر یاواتاهاما بود
ماتسویی کازوهیرو و جونکو که این روزنامه را بیرون می آورند
کازوهیر تمام مقامات این روزنامه را می نویسد و در آن روی احیای اقتصاد محلی تمرکز زیادی گذاشته است.